Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Uterusruptur

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Vid uterusruptur före värkarbete är smärta det dominerande symtomet. Vaginal blödning kan förekomma, men den kan också ligga helt intraabdominellt.

Under förlossningär klassiska symtom på hotande uterusruptur ett intensivt värkarbete, med tilltagande duration av värkarna förkortat intervall och slutligen mer eller mindre oavbrutna värkar. Kontraktionsfåra (Bandls fåra) som successivt vandrar uppåt är typiskt.

Om värkarna plötsligt upphör, om förestående fosterdel återfinns högre upp i förlossningskanalen än tidigare, eller vid riklig vaginal blödning, ska uterusruptur misstänkas.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Uterusruptur Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1469 SectionId: ChapterGroupId: 210