Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Vasa previa

Översikt

Vid vasa previa fäster navelsträngen inte centralt i korionplattan utan som oskyddade kärl via fosterhinnorna. Vilket gör att de är oskyddade och riskerar att skadas. Typisk klinisk presentation är blödning i samband med vattenavgång, det oskyddade kärlet brister och fostret blöder. Ofarligt tillstånd för kvinnan, men >50% av fostren dör. Viktigaste riskfaktorn är låg placentation, och vid låg placentation bör man därför vara observant på föreliggande fetala kärl. Vid stark misstanke om blödning från vasa praevia är det en indikation för urakut sectio. Tidig blodtransfusion kan rädda liv. Vasa praevia som upptäcks under graviditet planeras oftast för kejsarsnitt.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Vasa_previa Filename: Oversikt.html ChapterId: 1480 SectionId: ChapterGroupId: 210