Obstetrik > Blödning i tidig graviditet

Extrauterin graviditet (X)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

[I 95 % av fallen sätter den sig i tuban, i 90 % av dessa i ampulla. Kan även sätta sig i cervix, intramuralt, ovariet, abdomen]. Risken ökar vid:

  • STD – Salpingit, klamydia! Infektioner är den vanligaste orsaken till extrauterin graviditet
  • Tidigare bukoperation, särskilt på tuborna
  • Tidigare abdominell infektion, t.ex. appendicit
  • Rökning
  • Tidigare X
  • [Graviditet trots kopparspiral – Egentligen inte ökad risk men minskad sannolikhet för normal intrauterin graviditet]
  • Graviditet vid infertilitetsbehandling

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_tidig_graviditet/Extrauterin_graviditet__X_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 1475 SectionId: ChapterGroupId: 209