Obstetrik > Blödning i tidig graviditet

Trofoblastsjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Vacuum-exeres. Blod bör finnas i beredskap p.g.a. risk för kraftig blödning
 • Vid koriokarcinom:
  • Vacuum-exeres
  • Metotrexat samt eventuell kombinerad cytostatikabehandling
 • Vidare åtgärder
  • [s-hCG kontrolleras var 14:e dag tills det är negativt (helst inom åtta veckor), därefter en
   gång per månad upp till sex månader, sedan varannan månad upp till ett år för att säkerställa att ingen metastasering skett.]
  • Man avråder från graviditet under minst sex månaders tid

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_tidig_graviditet/Trofoblastsjukdom Filename: Behandling.html ChapterId: 1476 SectionId: ChapterGroupId: 209