Obstetrik > Blödning i tidig graviditet

Trofoblastsjukdom

Översikt

Definitioner

  • Tumörform utgående från trofoblaster som i normala fall ska bilda placenta. Tumören är oftast benign (mola hydatidosa) men i 5 -10% av fallen malign (t.ex. invasiv mola eller koriokarcinom),
  • Mola hydatidosa: Benign trofoblastsjukdom. En genetiskt onormal graviditet av paternellt ursprung, indelas i komplett respektive partiell mola:
    • [Komplett mola - Båda kromosomerna kommer från pappan, det finns varken foster eller hinnsäck utan endast en druvklasliknande korionvilli. Mola kallas på grund av det druvklasliknande utseende även för druvbörd.]
    • Partiell mola - Två kromosomuppsättningar från pappan och en från mamman, oftast finns ett dött foster med missbildningar
  • Persisterande trofoblastsjukdom: metastaser kvar efter exeres, antingen i vagina eller i andra lokaler

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_tidig_graviditet/Trofoblastsjukdom Filename: Definitioner.html ChapterId: 1476 SectionId: ChapterGroupId: 209