Obstetrik > Blödning i tidig graviditet

Trofoblastsjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Vid trofoblastsjukdom uppstår patologin redan vid befruktningen av ägget. Ägget saknar vid komplett mola kärna och befruktas av antingen två spermier eller av en spermie som sedan dubblerar sin kromosomuppsättning. Det leder till att båda kromosomuppsättningarna kommer från pappan. Vid partiell mola så har ägget kärna vilket leder till att två kromosomuppsättningar kommer från pappan och en från mamman. Trofoblastvävnaden är vid normal graviditet den vävnad som invaderar myometriet vid implantation. Trofoblasterna är stora producenter av hCG, något som kan användas i diagnostiken av mola hydatidosa.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_tidig_graviditet/Trofoblastsjukdom Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1476 SectionId: ChapterGroupId: 209