Obstetrik > Blödning i tidig graviditet

Trofoblastsjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • En del av de drabbade kvinnorna uppvisar inga symptom utan trofoblastsjukdomen upptäcks i samband med RUL
  • Vaginala blödningar (vanligast) - Partiell mola uppvisar ofta samma tecken som vid missed abortion
  • Buksmärtor
  • Illamående (p.g.a. mycket hCG)

Mer ovanliga symtom:

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_tidig_graviditet/Trofoblastsjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1476 SectionId: ChapterGroupId: 209