Obstetrik > Diabetes och graviditet

Graviditetsdiabetes (GDM)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Mamman

  • [Preeklampsi (2 x ökad risk]).
  • [Ökad risk att senare utveckla diabetes typ 1 eller 2 och hjärt-/kärlsjukdom.] [Ca 20% utvecklar någon gång diabetes typ 2 enligt PONCH-studien][bör kontrollera blodtryck och fasteglukos 1 gång/år även efter förlossning. För att minska risken att det glöms bort kan man uppmana modern att ex. boka tid på vårdcentralen för kontroll varje gång barnet fyller år. ]

Barnet

  • [Plexus brachialisskada (8 x ökad risk)
  • LGA (4–5 x ökad risk)
  • Förtidsbörd, < v. 37 (4 x ökad risk)
  • Hypoglykemi post partum
  • Intrauterin fosterdöd.]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Diabetes_och_graviditet/Graviditetsdiabetes__GDM_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1485 SectionId: ChapterGroupId: 212