Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Flerbörd

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

  • [Vid flerbörd följs graviditeten med upprepade ultraljud, särskilt vid gemensam moderkaka. Vid monoamniotisk graviditet följs speciellt schema.]
  • Vid tecken till tvillingtransfusion kan man laserbränna anastomoser.
  • [Tvilling 1:s läge är avgörande för val av förlossningssätt. Tvilling 2:s läge har inte någon betydelse för val av förlossningssätt då det kan ändras under pågående förlossning. Vid normal graviditet och huvudbjudning på tvilling 1 planeras för vaginal förlossning.]
  • Om spontan förlossning inte startat vid v. 40+0 erbjuds igångsättning alternativt CTG 1 gång/dag.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Flerbord Filename: Behandling.html ChapterId: 1473 SectionId: ChapterGroupId: 208