Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Flerbörd

Definitioner

Tvillingar numreras efter vilken tvilling som ligger längst ut i förlossningskanalen resp. vilken som kommer ut först. Olika benämningar används för att beskriva om tvillingar är enäggs- eller tvåäggstvillingar samt om de delar eller har varsin moderkaka respektive fostersäck:

 • Duplex: tvillingbörd
 • Enäggs- eller tvåäggstvillingar
  • Monozygot: enäggstvillingar
  • Dizygot: tvåäggstvillingar
 • En eller två moderkakor
  • Monokorionisk: en moderkaka
  • Dikorionisk: två moderkakor
 • Förkortningar
  • DCDA: dikorionisk diamniotisk
  • MCDA: monokorionisk diamniotisk
  • MCMA: monokorionisk monoamniotisk (tvillingarna delar fostersäck)
 • Vanishing twin: [22 % av tvillinggraviditeter omvandlas till enkelbörd under första trimestern.]
  • Verkar inte påverka kvarvarande tvilling och märks sällan, möjligen en måttlig vaginal blödning

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Flerbord Filename: Definitioner.html ChapterId: 1473 SectionId: ChapterGroupId: 208