Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Flerbörd

Definitioner

Epidemiologi

Incidensen för dizygotiska varierar mellan olika världsdelar och har ökat p.g.a. ovulationsstimulering inför IVF, medan incidensen för monozygotiska är konstant över jorden och över tid.

  • Incidens av tvillinggraviditet totalt: 1,6 %.
    • Monozygotiska tvillingar: 0,3%.
    • Trillinggraviditet eller fler: 0,2 %.

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Flerbord Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1473 SectionId: ChapterGroupId: 208