Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Flerbörd

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Ju fler barn i magen desto tidigare förlossning och desto större risk för foster-/perinatal död. Flerbörd ökar risken för:

Maternella komplikationer

Fetala komplikationer

 • Tvillingtransfusionssyndrom (TTS)
  • Särskilt vid monokorioniska tvillingar
  • [Monokorioniska tvillingar har ofta kärlförbindelser i placenta och i vissa fall kan det finnas en imbalans i hur blodet fördelas mellan fostren. Det ena fostret kan då bli givare och få anemi och hypovolemi och det andra fostret får hypervolemi. Fostret med hypervolemi för ökad belastning på hjärtat och ökad urinproduktion som leder till polyhydraminos. Fosteret med hypovolemi får näringsbrist och minskad urinproduktion vilket leder till oligohydraminos som i sin tur leder till ex. klumpfot.]
  • [Fastställs med dopplerundersökning]
  • Obehandlat är tillståndet förknippad med hög mortalitet (ca 80%)
  • [Tillståndet kan behandlas med fetoskopisk laserbehandling där anastomoserna mellan fostren ockluderas.]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Flerbord Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1473 SectionId: ChapterGroupId: 208