Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Makrosomi

Översikt

Den genomsnittliga födelsevikten av fullgångna barn har de senaste decennierna ökat med ca 50 g. Andelen barn med makrosomi, det vill säga med en födelsevikt >4 500 g har ökat från 3,5% till 4,5%. Makrosomi brukar inte vara förenade med några ökade risker under graviditet utom när den är associerad med annan patologi, t.ex. dåligt reglerad diabetes eller avvikande placentafunktion. Komplikationer uppstår i regel först under förlossningen, då skaderisk föreligger för både barn och moder. Ökad risk för cervixrupturer och vaginala rupturer, bäckenbottenskador, mm. för modern, och risk för hypoxi eller asfyxi, instrumentell förlossning, skulderdystoci, och trauma för barnet.

Definitioner

Riskfaktorer

Klinik

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Makrosomi Filename: Oversikt.html ChapterId: 6377 SectionId: ChapterGroupId: 208