Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Minskad fostertillväxt (IUGR & SGA)

Översikt

Definitioner

Vid olika patologiska tillstånd under graviditeten, t.ex placentainsufficiens eller infektioner, kan fostertillväxten påverkas. En intrauterin tillväxthämning kan resultera i att det nyfödda barnet får en låg födelsevikt. Om födelsevikten ligger under -2 SD kallas det för SGA.

 • [Intrauterin tillväxthämning/intrauterine growth restriction (IUGR): minskad tillväxttakt under graviditeten. Viktigt att upptäcka för att kunna följa fostret och eventuellt förebygga komplikationer (t.ex. är intrauterin fosterdöd vanligare bland dessa barn)]
 • [Small for gestational age (SGA): vikt < -2SD. Statistisk term, behöver inte finnas någon bakomliggande patologi utan beror i många fall på genetiska förutsättningar. Kan öka risk för hjärtinfarkt, stroke, övervikt och diabetes typ II senare i livet ("fetal origins of adult disease"/"in utero adaptation").] Kan orsakas av:
  • Primära fosterskador, t.ex.:
  • Sekundärt till tillväxthämmande agens, t.ex.:
   • Rökning
   • Alkohol- eller narkotikamissbruk
   • Cytostatika, systemisk kortisonbehandling
  • Konstitutionella faktorer, t.ex.:
   • Etnicitet
   • Kortvuxna föräldrar
   • Modern < 20 år eller > 40 år
  • Fetal näringsbrist (intrauterin tillväxthämning)
 • Average for gestational age (AGA) - Inom normalintervallet
 • [Large for gestational age (LGA): vikt > +2SD för gestationsåldern.] Läs mer: (Se → Makrosomi)

Riskfaktorer

Diagnostik

Behandling

IUGR ger ökad risk för:

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Minskad_fostertillvaxt__IUGR_och_SGA_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1481 SectionId: ChapterGroupId: 208