Obstetrik > Flerbörd och minskad fostertillväxt

Minskad fostertillväxt (IUGR & SGA)

Översikt

Definitioner

Riskfaktorer

Diagnostik

[Om man bara har en vikt, t.ex. födelsevikt, så vet man inte om det är tillväxthämning eller om fostret hela tiden "följt sin kurva".

  • Man daterar rutinmässigt foster före v. 20 mha ultraljud
  • Därefter symfys-fundus mått på MVC
  • Vid avvikande mått → ultraljudsundersökning
    • Vid låg fostervikt kan fostret diagnosticeras med "SGA"
    • Flödesmätning med avvikande flöde i a. uterina / a. umbilicalis samt förhöjt i a. cerebri media hos fostret kan tyda på placentainsufficiens med redistribution av blodflödet till centrala organ
  • Vid konstaterad SGA och tecken till placentainsufficiens eller tillväxtavvikelse kan fostret diagnosticeras med IUGR]

Behandling

IUGR ger ökad risk för:

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Flerbord_och_minskad_fostertillvaxt/Minskad_fostertillvaxt__IUGR_och_SGA_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1481 SectionId: ChapterGroupId: 208