Obstetrik > Förlossning

Induktion (igångsättning)

Definitioner

Igångsättning kan vara planerad i förväg sedan flera dagar eller startas under förlossning vid t.ex. långsam eller avstannad progress. Innan induktion ska CTG-registrering och inre palpation utföras. Bishop score används för att avgöra om induktion kommer krävas.

Indikationer

Hormongel/hormontablett

BARD-kateter

Amniotomi

Oxytocindropp (syntocinon)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Induktion__igangsattning_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1455 SectionId: ChapterGroupId: 213