Obstetrik > Förlossning

Induktion (igångsättning)

Definitioner

Indikationer

 • Dystoci (långsamt värkarbete)
 • Vattenavgång utan värkarbete inom ca 48 timmar. Vid klart fostervatten och okomplicerad graviditet kan man, om patienten önskar, vänta med induktion upp till 72 timmar från vattenavgången.
 • Överburenhet (förlossningen har ej startat vid v. 42+0)
 • Minskad fostertillväxt
 • Preeklampsi
 • Svår intrahepatisk kolestas
 • Diabetes
 • Svår sjukdom hos mamman
 • Förlossningsrädsla
 • Bishop score
  • Cervix läge
  • Cervix konsistens
  • Cervix utplåningsgrad
  • Modermunnens öppningsgrad
  • Fostrets "station"

Hormongel/hormontablett

BARD-kateter

Amniotomi

Oxytocindropp (syntocinon)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Induktion__igangsattning_ Filename: Indikationer.html ChapterId: 1455 SectionId: ChapterGroupId: 213