Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

[Apgar är en skala som används vid förlossning, ofta efter 1 minut, 5 minuter och 10 minuter. Max poäng: 10. Ofta får barnet höga poäng efter 5 minuter även om det föds med låga poäng.]

Tecken 0 poäng 1 poäng 2 poäng
Appearance Hudfärg Blå/blek över hela kroppen Rosa kropp, blå armar och ben Rosa över hela kroppen
Pulse Pulsfrekvens Obefintlig <100 >100
Grimace Grimaser, reflex, retbarhet Ingen respons Bara grimaserar Skriker
Activity Aktivitet, muskeltonus Obefintlig Armar och ben stela Livilig rörelse
Respiration Andning Obefintlig Oregelbunden, långsam Regelbunden, skriker

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: APGAR.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213