Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

 • Partus normalis - För att defineras som normal förlossning ska följande villkor vara uppfyllda:
  • Enkelbörd
  • Graviditetslängd - Mellan 37+0 och 41+6
  • Vid förlossningens start föreligger inga riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall
  • Värkarbetet startade spontant
  • Förlopp utan komplikationer från värkarbetets start till och med moderkakans framfödande
  • Barnet föds spontant i huvudbjudning
  • Mor och barn mår bra efter förlossningen
 • Dystoci - Värksvaghet under förlossning
  • Primär värksvaghet: långsam start, < 1 cm/timma
  • Sekundär värksvaghet: initialt normalt men avtar i styrka och intensitet, utebliven progress under 2 timmar.
  • Vid dystoci är värkstimulering med oxytocindropp indicerat om den normala progressen under öppningsskedets aktiva fas har fördröjts med 3 timmar eller om den normala progressen i utdrivningsskedet har avstannat.[1]

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Definitioner.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213