Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

[Den normala förlossningen startar spontant med kontraktioner/värkar eller vattenavgång, från v 37+0 till 41+6.] Vid förlossningens start föreligger inga riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp eller utfall. Den förlöper utan stora komplikationer för mor och barn. De flesta förlossningar är av denna typ.

Kontraktionerna uppstår till följd av en rad förändringar, vars startsignal inte är fullständigt klarlagd. En ökning av ACTH, kortison, prostaglandiner och cytokiner ger inflammation som gör att cervix mjukas upp. En ökning av oxytocin och östrogen ger ökat prostaglandin F2, vilket ökar antalet oxytocinreceptorer, sammantaget tror man att detta resulterar detta i kontraktioner.

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Oversikt.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213