Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Under öppningsskedet är smärtan visceral, förekommer endast under värkarna, refereras till korsryggen och ljumskarna och går via nervrötter i Th10-L1-nivå. Under utdrivningsskedet överväger istället somatisk smärta som förläggs till sakrum, bäckenbotten, korsrygg och bukvägg, och går via S2-S4.

Lustgas

Lustgas, N2O, har lätt analgetisk effekt och räknas som helt ofarligt förutom om man har brist på vitamin B12. Den har ganska snabbt tillslag på 15 s och med maximal effekt efter 90 s, vilket innebär att man måste tillföra det omedelbart vid starten av varje värk för att ha någon effekt. En fördel är att det kan handhas av föderskan själv som därigenom känner att hon har kontroll. Lustgas är en effektiv växthusgas men munstyckena suger tillbaka gasen så det sprids inte i naturen.

 • Fördelar: ofarligt, styrs av kvinnan själv
 • Nackdelar: inte så effektivt
 • Används vid ca 80 % av förlossningarna.

Epidural anestesi

En kateter läggs in av narkospersonal i epiduralrummet i L1-L2-nivå. En pump kopplas till och lokalbedövning + opioid injiceras.

 • Fördelar: minskar smärtimpulsernas frekvens och intensitet, ganska effektivt under öppningsskedet.
 • [Nackdelar: risk för durapunktion och ”total spinal” (kan ge minskad hjärt- och andningsaktivitet, paralys, medvetandeförlust), risk för intravasal injektion, stör eventuellt krystningsarbetet]. Kan ge viss feber som föranleder profylaktisk behandling med antibiotika.
 • Kontraindikationer: hypovolemi, koagulationsrubbning, infektion i stickområdet.
 • Används vid ca 30 % av förlossningarna.

Akupunktur

Oklar smärtlindrande effekt men minskar behov av annan analgesi.

 • Används vid ca 12 % av förlossningarna.

TENS

Elektroder placeras i det refererade smärtområdet och ska ge en behaglig paraestesi. Bäst effekt under öppningsskedet. Bristande vetenskap men god klinisk erfarenhet.

 • Används vid ca 7 % av förlossningarna.

Morfin

Morfin kan lugna föderskan men har mycket liten smärtlindrande effekt.

 • Nackdelar för mamman: minskar ventrikeltömning och tarmmotilitet, ger sedering och amnesi, ökar risk för kräkningar
 • Nackdelar för barnet: ger (ofarlig) nedsatt variabilitet på CTG-kurvan, sänkt apgar, störd amning, andningsdeppression
 • Används vid ca 4 % av förlossningarna.

Pudendusblockad

Pudendusnerven bedövas genom lokal infiltration med lokalbedövning transvaginalt. Hos en icke gravid, alternativt nyförlöst patient, kan pudendusblockaden läggas via huden på skinkorna.

 • Fördelar: effektiv under utdrivningsskedet
 • Nackdelar: släpper inom 2 timmar, kan störa krystreflex och krystförmåga
 • Används vid ca 3 % av förlossningarna.

Steril kvaddel

Injektion av sterilt vatten intrakutant lumbosakralt, ger brännande smärta 15-30 sek, därefter smärtlindring. Bäst effekt på ryggsmärtor i tidigt skede.

 • Fördelar: administreras av barnmorska, inga rapporterade nackdelar
 • Används vid ca 3 % av förlossningarna.

Spinalanestesi

Opioid injiceras direkt i spinalkanalen. Används oftast till omföderskor eftersom de kanske inte hinner bli hjälpta av EDA p.g.a. långsamt tillslag.

 • Fördelar: snabbt tillslag (5 minuter)
 • Nackdelar: bedövningen släpper efter 1-4 timmar, klåda, illamående, sedering, hypotension, andningsdepression
 • Används vid ca 2 % av förlossningarna.

Paracervikalblockad (PCB)

Lokalbedövningsmedel injiceras via vagina paracervikalt och blockerar då det paracervikala gangliet.

 • Fördelar: effektiv smärtdämpning under öppningsskedet
 • Nackdelar: bedövningen släpper inom 2 timmar, risk för fetal bradykardi, risk för intravasal injektion
 • Används vid ca 1,5 % av förlossningarna.

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Smartlindring_vid_forlossning.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213