Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

1. Latensfas

[Förlossningen har startat men kontraktionerna/värkarna kommer oregelbundet. Oftast ingen ökning i smärtintensiteten i denna fas. Latensfasen kan vara mellan ett par timmar och ett par dygn, och vissa märker inte av den alls.]

2. Öppningsskedet

[Tiden från aktiv förlossningsstart och innefattar de förändringar som leder till att modermunnen vidgas fullt ut. Livmoderhalsen öppnar sig i snitt 1 cm/h, men öppningen sker inte i jämn takt. Förlossningsarbetet är etablerat och värkarna kommer regelbundet med 3-5 min mellanrum, duration 30-90 s. Värkarna ökar i intensitet under hela öppningsskedet. Varar för förstföderskor ca 2-12 timmar, för omföderskor 2-5 timmar. Öppningsskedet börjar då minst två av följande tre stämmer.

  1. [Regelbundna smärtsamma sammandragningar (≥ 3/10 minuter)]
  2. [Vattenavgång]
  3. [Cervix utplånad och modermunnen öppen ≥ 3 cm]]

3. Utdrivningsskedet

Från det att livmodertappen är fullt utvidgad (10 cm) tills barnet är framfött. Fas ett är nedträngningsfasen tills barnet står slutroterat mot bäckenbotten, fas två när kvinnan vill krysta spontant och som slutar när barnet är framfött. Varar för förstföderskor 1-2 timmar, för omföderskor 0,5-1 timma. Öppningsskedet och utdrivningsskedet kallas gemensamt även för aktiv fas.

4. Efterbördsskedet

Från det att barnet är framfött tills placenta är ute. Oftast inom 10 minuter, maximalt inom 60 minuter. Det är viktigt att hela placentan kommer ut, annars vill inte uterus kontrahera och risken för blödning och infektion ökar. Man kan känna i navelsträngen om placenta har lossnat, men inte dra för hårt, risk för uterusinversion. Navelsträngen bör klampas efter ca 2-3 minuter, om man gör det för tidigt ökar risken för lågt pH och järnbristanemi, om man väntar för länge ökar risken för gulsot.

5. Puerperium (barnsäng)

  • Puerperium utgörs av de 6-8 v. efter förlossningen då det finns avslag
  • Avslag: blödning/flytning de första veckorna efter förlossning, upphör inom 6 veckor hos de flesta.

Bra film om förlossningsstadier (8:59)​​

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Stadieindelning.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213