Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Utdrivningsskedet inleds när cervix öppnat sig helt till 10 cm, och ingen cervixkant finns (retraherad cervix). Livmoderns sammandragningar ska skjuta ner och rotera fosterhuvdet så att kronan når bäckenbotten slutroterat med sutura sagittalis i mittvidd. När så sker utlöses en krystreflex på grund av att barnets huvud trycker mot ändtarmen. Tar längre tid om kvinnan har en epiduralbedövning.

Efter denna fas övergår förlossningen i ett aktivt utdrivningsskede och kvinnan börjar aktivt krysta. Med krystningen höjs det intraabdominella trycket så att livmoderns innehåll pressas neråt. Moderkakans genomblödning minskar i och med trycket, vilket ger intermittent hypoxi för fostret, som successivt utvecklar en mild, fysiologisk laktacidos. Utdrivningsskedet är fysiskt krävande.

Under utdrivningsskedet kan snabba förändringar ske i fostrets tillstånd. Har barnet små reserver (tillväxthämning, tjockt mekonium), kan hypoxi med laktacidos snabbt utvecklas under krystningfasen.

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Utdrivningsskedet.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213