Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

 • Oxytocinstimulering
  • Oxytocinstimulering är den vanligaste interventionen under förlossning och ges vanligen för att korrigera en värksvaghet.
  • Kan ges som igångsättning, alternativt om partogrammet visar fördröjning på förväntad progress med 2-3 h.
  • Innan oxytocin ges bör man ta hål på fosterhinnorna (amniotomi) om de inte brustit tidigare. Detta gör man för att se mängd och kvalitet på fostervattnet, samt för att få bättre effekt av värkstimuleringen.
  • Livmoderns känslighet för oxytocin varierar kraftigt mellan olika kvinnor.
   • Målsättningen är att åstadkomma 4 värkar/10 min med minst 60 s duration.
   • Överstimulering är vid 6 värkar/10 min.
 • Oxytocin används ofta under utdrivningsskedet.

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Varkstimulering.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213