Obstetrik > Förlossning

Sugklocka /vacuum extractor (VE)

Definitioner

Epidemiologi

Indikationer

Förutsättningar

Kontraindikationer

Komplikationer

  • Ökad risk för sfinkterruptur och andra bäckenbottenskador (10 % av fallen)
  • Kefalhematom
  • Risk för att det tar för lång tid (max 20 min) → Försök inte för länge utan gå över till kejsarsnitt, även om huvudet redan passerat spinae
Avbryt sugklocka efter max 20 minuter och övergå i urakut kejsarsnitt

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Sugklocka__vacuum_extractor__VE_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1461 SectionId: ChapterGroupId: 213