Obstetrik > Förlossning

Yttre och inre palpation

Yttre palpation

Inre palpation

 • Man bedömer cervix enligt KRÖSU som är en modifiering av Bishop score:
  • K onsistens (fast/medelhård/mjuk)
  • R iktning
  • Ö ppningsgrad i cm
  • S tation
  • U tplåningsgrad
Poäng 0 1 2
Konsistens Fast Medium Mjuk
Riktning Bakåt Mellanläge Framåt
Öppningsgrad < 0,5 cm 0,5-1,5 cm > 1,5 cm
Station Ovan eller vid bäckeningången Ovan spinae Vid eller nedom spinae
Utplåning 0 % < 50 % > 50 %
 • Vilken bjudning - Känns lilla fontanellen, som vid Huvudstupa kronbjudning?
 • Nivå
 • Huvudets vridning, vilket plan ligger sutura sagitalis i?- Tvärvidd (frontalplanet)/snedvidd/mittvidd (sagitalplanet)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Yttre_och_inre_palpation Filename: Inre_palpation.html ChapterId: 1454 SectionId: ChapterGroupId: 213