Obstetrik > Förlossning

Yttre och inre palpation

Yttre palpation

 • Utförs t.ex. inför förlossning.
 • 6 frågor att svara på vid yttre palpation:
  • Stämmer fundushöjden med graviditetslängden?
   • Tumregel: navelhöjd motsvarar ca. 20 veckor
  • Längsläge/snedläge/tvärläge?
  • Vilken bjudning
   • Huvud (96 %) eller säte (3 %)?
   • Vid sätesbjudning görs ett försök till vändning, om det inte går så görs kejsarsnitt
  • Vilken hållning – Flexion (vanligast), deflexion? Vid deflexion görs kejsarsnitt
  • Högervänt/vänstervänt? I Sverige räknas det som högervänt om barnets ansikte pekar mot mammans högra sida
  • Är huvudet fixerat när man försöker flytta på det:

Inre palpation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Yttre_och_inre_palpation Filename: Yttre_palpation.html ChapterId: 1454 SectionId: ChapterGroupId: 213