Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Fosterasfyxi

Översikt

Definitioner

 • Asfyxi innebär upphävt gasutbyte som leder till syrebrist, CO2-ansamling och så småningom även acidos. Asfyxi föreligger om barnet inte andats inom 30 s eller om det inte orkar skrika inom 60 s efter födseln. Begreppet kommer från a (utan) sphyxis (puls).
  • Kronisk asfyxi / Hypoxemi: Syrehalt i blodet sjunker utan signifikant sänkning i vävnad. Kan vara i dagar-veckor och påverkar tillväxt av organ. Medför sänkt energiförbrukning genom minskade fosterörelser.
  • Akut asfyxi: under förlossning eller postnatalt
  • Svår akut asfyxi: akut asfyxi med pH < 7,10, pO2 < 0,5 kPa, pCO2 > 8 kPa, BD (Base Deficit) > 10 mmol/l
 • Kopplade begrepp är:
  • Hypoxemi – Syrehalt i blodet sjunker utan signifikant sänkning i vävnad. Försvarsmekanismer som minskade rörelser och förbättrat syreupptag kompenserar.
  • Hypoxi – Syrehalt i blod och vävnad sjunker. Försvarsmekanismer som kompenserade vid hypoxemi räcker inte till. Binjurarna utsöndrar nu adrenalin och noradrenalin för att centralisera blodvolym till hjärta, hjärna och njurar. Stimulering av b-receptorer ökar anaerob metabolism i perifer vävnad.
  • Asfyxi – Brist på syre med risk för sviktande organfunktion

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Fosterasfyxi Filename: Definitioner.html ChapterId: 1464 SectionId: ChapterGroupId: 215