Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Fosterasfyxi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • CTG
  • Skalp-pH och -laktat
  • Auskultation med trätratt
  • APGAR (efter Dr Virginia Apgar, anestesiolog) - Nyfödda barn bedöms enligt poängsystem efter födsel vid 1, 5 och 10 minuter ålder
    • <5 kan tyda på svår fosterasfyxi, ca 0,2% av nyfödda
    • 7 eller högre poäng tyder sällan på asfyxi
  • STAN (fosterEKG med ST-analys). Används mycket lite idag.

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Fosterasfyxi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1464 SectionId: ChapterGroupId: 215