Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Fosterasfyxi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Minskat placentärt gasutbyte som leder till hyperkapni, hypoxemi och acidos. Fostret har hög asfyxitolerans, t.ex. är dissociationskurvan för fetalt Hb vänsterförskjuten.

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Fosterasfyxi Filename: Etiologi.html ChapterId: 1464 SectionId: ChapterGroupId: 215