Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Fosterasfyxi

Översikt

Asfyxi föreligger om barnet inte andats inom 30 sekunder eller om det inte orkar skrika inom 60 sekunder efter födseln. Fosterasfyxi definieras som ett tillstånd med försvårat gasutbyte som leder till hyperkapni, hypoxemi och i förlängningen acidos. Kan uppstå under graviditeten, under förlossningen eller postnatalt. Varje år drabbas cirka 60 barn i Sverige av asfyxi. Dessa barn har hög risk för hjärnskada (CP, epilepsi, mental retardation) och fosterdöd.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Fosterasfyxi Filename: Oversikt.html ChapterId: 1464 SectionId: ChapterGroupId: 215