Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Fosterasfyxi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Vid kronisk asfyxi anpassar sig fostret till de låga syrenivåerna bl.a. genom att röra sig mindre, öka halten fHb samt genom minskad tillväxt. Är syrebristen för kraftig leder tillståndet dock till hjärtinkompensation, hydrops och fosterdöd.[ Vid akut asfyxi har fostret en viss tolerans på grund av fHb samt genom att använda sig av kompensationsmekanismer där blodet fördelas centralt för att prioritera de centrala organen.] Asfyxi kan dock, vid tillräckligt stor minskning i gasutbytet, leda till ansamling av koldioxid och acidos. Asfyxin kan även leda till att fostret ökar sin anaeroba förbränning, något som kan leda till ansamling av laktat.

De flesta barn är något hypoxiska och sura när de föds. Detta avspeglar det faktum att förlossningen är en påfrestande process. Efter att ha skrikit en stund har dock dessa barn andats ut de ökade koldioxidhalterna som ansamlats under förlossningen. Vid svår asfyxi är dock barnen även slappa och kommer inte igång med andningen själva och asfyxin är i dessa fall ett potentiellt dödligt tillstånd.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Fosterasfyxi Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1464 SectionId: ChapterGroupId: 215