Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Mastit/Mjölkstockning och abscess

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

  • Viktigt att följa upp och se så att besvären försvinner. Det är inte helt ovanligt med bröstcancer som utvecklas under graviditeten → Trippeldiagnostik
  • Vid abscess som krävt dränering så ska patienten följas upp inom ca 3-5 dagar för kontroll av sårläkning och ställningstagande till borttagande av drän.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Mastit_Mjolkstockning_och_abscess Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 1288 SectionId: ChapterGroupId: 215