Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Navelsträngsprolaps

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Diagnostik

Behandling

Om vaginal förlossning inte är omedelbart förestående så:

  1. Tryck upp föreliggande fosterdel med handen för att minska kompressionen
  2. Sectio

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Navelstrangsprolaps Filename: Behandling.html ChapterId: 1465 SectionId: ChapterGroupId: 215