Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Placentaretention

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Behandling

 • Oxytocindropp
  • Efter oxytocinadministration kan barnmorskan dra lätt i navelsträngen och samtidigt trycka över fundus över att försöka få ut placenta. Dock risk för uterusinversion (placenta lossar inte utan uterus inverteras och följer med ner i förlossningskanalen)
 • Töm urinblåsan - Använd en tappningskateter för att tömma urinblåsan om placenta inte har avgått inom 30 minuter efter partus.
 • Farmakologiska alternativ för att få uterus att kontrahera
  • Metylergometrin (t.ex. Methergin®)
  • Prostaglandin
   • Karboprost (t.ex prostinfenem®) - Prostaglandinanalog
   • Misoprostol (Cytotec®) - Prostaglandin
 • Placentaavlösning
  • Läkaren kan försöka lösa placenta med Credés handgrepp - En hand placeras på livmoderns översta del och sedan pressas placentan mellan tummen och fingrarna för att underlätta avlossningen och passagen genom förlossningskanalen
  • Misslyckas försöken att lösa placenta med ovanstående åtgärder, återstår manuell placentalösning på centraloperation antingen i spinalanestesi eller i narkos.
   • Läkaren håller ena handen som ett yttre stöd på fundus uteri samtidigt som toppen av den andra handen, via cervix, gradvis gör hålrum mellan placentan och uterusväggen.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Placentaretention Filename: Behandling.html ChapterId: 1468 SectionId: ChapterGroupId: 215