Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Placentaretention

Översikt

Definitioner

  • Total placentaretention - Ingen del av placenta kommer ut. Om placenta inte lossat från uterus efter 30 minuter efter partus ökar risken för total placentaretention
  • Partiell placentaretention - En del av placenta är kvar i uterus

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Placentaretention Filename: Definitioner.html ChapterId: 1468 SectionId: ChapterGroupId: 215