Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Placentaretention

Översikt

Placentaretention innebär att placenta inte lämnar uterus efter förlossning. Om placenta fortfarande sitter fast i uterus efter 30 min innebär det en ökad risk för total placentaretention. Vid partiell retention sitter delar av moderkakan kvar i uterus. Retentionen kan leda till att uterus inte kontraheras tillräckligt, vilket i sin tur kan orsaka en postpartumblödning. Både farmakologiska och manuella behandlingsmetoder kan användas för att försöka få ut kvarvarande placentadelar.

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Placentaretention Filename: Oversikt.html ChapterId: 1468 SectionId: ChapterGroupId: 215