Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Placentaretention

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Placenta lossar vanligtvis från uterusuterus kontraheras efter framfödandet. Då uterus minskar i storlek kläms placenta åt och det intraplacentära trycket tvingar upp blodet i placenta mot uterusväggen och dissekerar loss placenta.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Placentaretention Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1468 SectionId: ChapterGroupId: 215