Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Postpartumblödning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

  • Globalt sett är postpartumblödning en fortsatt vanlig orsak till maternell död
    • 1/1000 i låginkomstländer
    • <1/100 000 förlossningar i höginkomstländer
  • Ökad infektionsrisk relaterad till anemin som uppstår vid blödning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Postpartumblodning Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1466 SectionId: ChapterGroupId: 215