Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Uterusatoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

 • Töm urinblåsan
 • Bimanuell uterusmassage
  • Kontinuerlig uterusmassage utförs med målet att stimulera uteruskontraktioner och samtidigt tömma uterus på eventuella koagler
 • Aortakompression
  • Lokalisera a. femoralis pulsationer i ljumsken
  • Bukaorta lokaliseras genom att i navelplanet varsamt trycka en knuten näve ned mot ryggraden
   • Hittar man inga pulsationer flyttas näven lite åt höger eller vänster.
  • När bukaorta är lokaliserat ökar man trycket tills man inte längre känner pulsationer i ljumsken. Man måste därför se till att hålla fingrarna över a. femoralis genom hela proceduren då det är där en misslyckad aortakompression upptäcks.
  • En aortakompression hindrar inte blodflödet till övriga bukorgan och kan därför hållas så länge det är nödvändigt för transport och undersökning av patienten.
 • Farmakologisk behandling som syftar till att få uterus att kontrahera:
  • Oxytocin i.v.
  • Methergin 2 mg i.v.
  • Prostinfenem (prostaglandin F) i.m.
 • Hysterektomi eller bilateral ligering av aa. iliaca interna

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Uterusatoni Filename: Behandling.html ChapterId: 1467 SectionId: ChapterGroupId: 215