Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Uterusatoni

Översikt

Definitioner

  • Uterus ska dra ihop sig efter förlossning vilket också leder till stängning av blodkärl. Ibland sker inte detta, det kallas då för uterusatoni.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Uterusatoni Filename: Definitioner.html ChapterId: 1467 SectionId: ChapterGroupId: 215