Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Uterusatoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

 • Ökad risk vid t.ex.:
  • Kvarvarande placentavävnad
  • Långdragen eller snabb förlossning - Kan ge en uttröttad uterusmuskulatur vilket kan orsaka att effektiva kontraktioner uteblir
  • Övertänjning av uterus som vid flerbörd eller polyhydramnios
  • Placenta previa
  • Välfylld urinblåsa - En fylld urinblåsa kan hindra uterus från att kontrahera sig adekvat. Blåsan kan fyllas snabbt efter förlossningen.

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Uterusatoni Filename: Etiologi.html ChapterId: 1467 SectionId: ChapterGroupId: 215