Obstetrik > Förlossningskomplikationer

Uterusatoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Vid uterusatoni kontraheras inte uterus adekvat efter att placenta har fötts fram. Detta leder till en otillräcklig hemostatisk kompression av de uterina kärl som försörjt placenta. Detta kan leda till stora blödningar då kontraktionerna i myometriet är drivkraften för den hemostatiska kompressionen och kroppens egna blodsparande mekanism. Myometriets kontraktioner är även drivkraften för placentas avlossning.

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningskomplikationer/Uterusatoni Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1467 SectionId: ChapterGroupId: 215