Obstetrik > Förlossningsskador

Perinealbristningar

Översikt

Anatomi

Indelning av förlossningsskador

Förebyggande åtgärder

 • Generellt gäller att vara medveten om de faktorer som ger en ökad risk för skada:
  • Nulliparitet den främsta och starkaste faktorn
  • Barnets vikt
  • Utdrivnings-skedets duration >30 min
  • Yttre press
  • Instrumentell förlossning
  • [Perineotomi - Motsvarar generellt sett en grad 2-perinealbristning]
Erfarenhet talar för att en god kontroll över förlossningen i utdrivningsskedet ger en minskad risk för analsfinkterskada!

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningsskador/Perinealbristningar Filename: Forebyggande_atgarder.html ChapterId: 6357 SectionId: ChapterGroupId: 21025