Obstetrik > Förlossningsskador

Perinealbristningar

Översikt

Anatomi

Indelning av förlossningsskador

[En fyragradig skala där 1 är minst invasiv och 4 går genom hela sfinktermuskelns tjocklek samt analslemhinnan.]

  • Grad 1: Ytlig bristning i hud och vagina.
  • [Grad 2: Djupare bristning av perineum, slidväggar samt muskler som m.bulbocavernosus och transversus]
  • Grad 3: sfinkterruptur extern och/eller intern
  • [Grad 4: även tarmskada]

Förebyggande åtgärder

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossningsskador/Perinealbristningar Filename: Indelning_av_forlossningsskador.html ChapterId: 6357 SectionId: ChapterGroupId: 21025