Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Kejsarsnitt/sectio

Generellt

Definitioner

  • Elektivt kejsarsnitt - Planerat innan värkarna startat
  • Akut kejsarsnitt - Ej planerat
  • Larmsectio / Urakut kejsarsnitt - Hot om barnet eller moderns liv och mycket brådskande, 5-10 % av de akuta snitten. Görs i narkos.

Epidemiologi

Indikationer

Utförande

Efter sectio

Fördelar

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Kejsarsnitt_sectio Filename: Definitioner.html ChapterId: 1463 SectionId: ChapterGroupId: 214