Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Kejsarsnitt/sectio

Generellt

De flesta görs i spinal bedövning, men larm-sectio görs i narkos. Bricanyl stoppar värkarna medan man förbereder, nitroglycerin relaxerar uterus. Man gör ett snitt enligt "Joel-Cohen" 2-3 tvärfingrar ovanför symfysen och går in precis ovanför urinblåsan. I de flesta fall försöker man sedan göra snitt i isthmus eftersom den inte innehåller muskler och kvinnan då kan föda vaginalt nästa gång. Vid förtidsbörd kan det vara svårt p.g.a. att istmus är tjock och man får då göra snitt i corpus. Om man skurit i corpus måste kommande förlossningar alltid förlösas med kejsarsnitt.

Definitioner

Epidemiologi

Indikationer

Utförande

Efter sectio

Fördelar

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Kejsarsnitt_sectio Filename: Generellt.html ChapterId: 1463 SectionId: ChapterGroupId: 214