Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Överburenhet

Översikt

Etiologi

  • Okänd - Överburenhet kan aldrig förutsägas men är vanligare hos förstföderskor, äldre kvinnor, och rökare, och tenderar att upprepas vid nästa graviditet.
  • En familjär predisposition finns. 

Risker

Förlossningsinduktion

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Overburenhet Filename: Etiologi.html ChapterId: 6354 SectionId: ChapterGroupId: 214