Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Överburenhet

Översikt

Etiologi

Risker

Förlossningsinduktion

Värdet av rutinmässig induktion är inte slutligen påvisat. Efter elektiv förlossningsinduktion har man visat en signifikant minskning av behovet av kejsarsnitt på indikationen fosterhypoxi.

  • Metoderna för förlossnings-induktion vid överburenhet är samma som vid andra indikationer, och lyckandefrekvensen är starkt beroende av cervixstatus.
    • Vid omogen cervix är det lämpligt att accelerera mognaden med prostaglandiner (PGE2).
    • Vid moget cervix-status kan förlossningsinduktionen ske med primär hinnsprängning eller med oxytocinstumulering följt av hinnsprängning.
  • Läs mer under induktion (Se→ Induktion)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Overburenhet Filename: Forlossningsinduktion.html ChapterId: 6354 SectionId: ChapterGroupId: 214