Obstetrik > Förtidsbörd, överburenhet och sectio

Överburenhet

Översikt

Graviditetslängd på minst 42 fullgångna veckor (42+0), motsvarande 294 dagar eller längre, det vill säga 2 veckor över tiden från beräknad förlossningsdag. Överburenhet kan innebära en ökad risk för dödlighet och sjuklighet hos det nyfödda barnet.

Etiologi

Risker

Förlossningsinduktion

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Fortidsbord__overburenhet_och_sectio/Overburenhet Filename: Oversikt.html ChapterId: 6354 SectionId: ChapterGroupId: 214